Cleientiaid

Ar hyn o bryd, rydw i’n gweithio gyda Frame Collective CIC er mwyn hyrwyddo eu prosiect Sgyrsiau Sy’n Cyfrif.

Ym mis Chwefror 2021 dechreuais i gwrs newydd dros Hyfforddiant NUJ Cymru o’r enw ‘Securing broadcast news coverage for your report or campaign’.

Gweithiais i gyda Chelfyddydau Anabledd Cymru i ddatblygu strategaeth cyfathrebu digidol, hyrwyddo artistiaid, a recriwtio eu swyddog cyfathrebu cyntaf.

Tystebau

“…His work has been of an exceptionally high level…Richard took on board the specific issues DAC deals with in terms of disability access which has been exemplary…professional in all he undertakes and a very personable person.”

– Ruth Fabby MBE, Cyfarwyddwraig – Celfyddydau Anabledd Cymru

“Would recommend to anybody with an interest in communications…It was really engaging with the right mix of trainer talk and activities. Processes were polished, all ran smoothly, and I thoroughly enjoyed!”

– Adborth o’r cwrs ‘Securing broadcast news coverage for your report or campaign’ dros Hyfforddiant NUJ Cymru, Chwefror 2021