Roedd Celfyddydau Anabledd Cymru angen cefnogaeth er mwyn gwella ei chyfathrebu digidol. Fe weithiais i gyda’r tîm i ddarparu archwiliad cyfathrebu, a thrwy weithdai fe wnaethon ni ddatblygu strategaeth cyfathrebu digidol. Arweiniodd y gwaith yma at newidiadau ymarferol oedd yn cynnwys diweddaru’r wefan a chynhyrchu cynnwys cyfryngau cymdeithasol er mwyn hyrwyddo rhai o’u hartistiaid sy’n aelodau. Cefnogais i’r sefydliad gyda recriwtio eu Swyddog Cyfathrebu Digidol cyntaf.