Celfyddydau Anabledd Cymru

Rydw i wedi gweithio gyda DAC ar sawl prosiect – gwaith strategol, cefnogaeth/hyfforddiant, cynnwys a recriwtio.

Yn 2020, roedd Celfyddydau Anabledd Cymru angen cefnogaeth er mwyn gwella ei chyfathrebu digidol. Fe weithiais i gyda’r tîm i ddarparu archwiliad cyfathrebu, a thrwy weithdai fe wnaethon ni ddatblygu strategaeth cyfathrebu digidol.

Arweiniodd y gwaith yma at newidiadau ymarferol oedd yn cynnwys diweddaru’r wefan a chynhyrchu cynnwys cyfryngau cymdeithasol er mwyn hyrwyddo rhai o’u hartistiaid sy’n aelodau.

Dyma enghraifft o’r cynnwys a gynhyrchais i, fideo am Aubergine Cafe:

Dyma fideo arall a wnes i, i ddathlu llwyddiannau’r elusen:

Cefnogais i’r sefydliad gyda recriwtio eu Swyddog Cyfathrebu Digidol cyntaf. Yn dilyn hynny, cefnogais i dri artist unigol trwy sesiynau cyngor a chefnogaeth.

Tystebau

…His work has been of an exceptionally high level…Richard took on board the specific issues DAC deals with in terms of disability access which has been exemplary…professional in all he undertakes and a very personable person.

Ruth Fabby MBE, Cyfarwyddwr Celfyddydau Anabledd Cymru

Richard came to my rescue, suggesting ways of seeing my business through the eyes of the buyer. After several weeks of working with Richard, I secured two artistic commissions, gained more followers and developed new marketing insights and skills.

Dawn McIntyre, Artist