Podlediad Hefyd

Mae Hefyd yn bodlediad am fywydau dysgwyr Cymraeg – pobl sydd yn – neu wedi – dysgu’r iaith fel oedolion. Ym mhob pennod byddai’n cyfweld ag un person. Byddai’n eu holi nhw am pam a sut ddysgon nhw, a sut mae’r iaith yn rhan o’u bywydau nhw erbyn hyn.

Anelir Hefyd at ddysgwyr canolradd/uwch a siaradwyr rhugl. Byddai’n trio rhannu geirfa ar gyfer pob pennod.

Gallwch chi wrando isod, neu danysgrifio ar Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts ac apiau eraill.

Os hoffech chi gymryd rhan, neu awgrymu gwestai, cysylltwch â fi! Dwi wastad yn chwilio am bobl diddorol ar gyfer y podlediad.

Gallwch chi ein dilyn ni ar Mastodon trwy ‘instance’ Toot.Wales: PodlediadHefyd@toot.wales

Barbara a Bernard Gillespie: ymddeol, grwpiau cymunedol a byw ar y ffin | Pennod 20 Hefyd

Ein gwesteion ni y tro yma ydy Barbara a Bernard Gillespie. Symudodd y cwpl o Wolverhampton yn Lloegr i ganolbarth Cymru ar ôl iddyn nhw ymddeol. Yn y blynyddoedd ers hynny maen nhw wedi dysgu Cymraeg ac maen nhw’n defnyddio’r iaith yn aml iawn. Yn y sgwrs yma rydyn ni’n trafod eu profiadau o symud i Gymru a dysgu’r iaith, y gweithgareddau a chlybiau cymdeithasol Cymraeg yn eu hardal nhw, a thraddodiad y Plygain yn ystod cyfnod y Nadolig. Mae mwy o wybodaeth am Barbara a Bernard ar fy ngwefan i. Cyflwynydd: Richard Nosworthy *** Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd – a gadewch adolygiad! > Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.
  1. Barbara a Bernard Gillespie: ymddeol, grwpiau cymunedol a byw ar y ffin | Pennod 20
  2. Steve Dimmick, Dyn Busnes o’r Cymoedd | Pennod 19
  3. Jo Heyde, Bardd o Lundain | Pennod 18
  4. Joe Healy, Dysgwr y Flwyddyn 2022 | Pennod 17
  5. Josh Osborne, Enillydd Medal y Dysgwyr | Pennod 16
  6. Rhian Howells, Awdur ac Athrawes o Ardal Abertawe | Pennod 15
  7. Helgard Krause, Almaenes a Phrif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru | Pennod 14
  8. Rhifyn arbennig: Rich ac Elin | Pennod 13
  9. Matt Davies, Ffan Chwaraeon o Benybont Ar Ogwr | Pennod 12
  10. Grant Peisley, Datblygwr Ynni a Thafarn Cymunedol o Awstralia | Pennod 11

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s