Podlediad Hefyd

Mae Hefyd yn bodlediad am fywydau dysgwyr Cymraeg – pobl sydd yn – neu wedi – dysgu’r iaith fel oedolion. Ym mhob pennod byddai’n cyfweld ag un person. Byddai’n eu holi nhw am pam a sut ddysgon nhw, a sut mae’r iaith yn rhan o’u bywydau nhw erbyn hyn.

Anelir Hefyd at ddysgwyr canolradd/uwch a siaradwyr rhugl. Byddai’n trio rhannu geirfa ar gyfer pob pennod.

Gallwch chi wrando isod, neu danysgrifio ar Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts ac apiau eraill.

Os hoffech chi gymryd rhan, neu awgrymu gwestai, cysylltwch â fi! Dwi wastad yn chwilio am bobl diddorol ar gyfer y podlediad.

Joe Healy, Dysgwr y Flwyddyn 2022 | Pennod 17 Hefyd

Yn y pennod yma rwy'n sgwrsio gyda Joe Healy, ennillydd Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol 2022. Symudodd e i Gaerdydd o Lundain, er mwyn astudio yn y Prifysgol. Yn fuan iawn, roedd e wedi gwneud ffrindiau gyda Chymry Cymraeg a dechreuodd e ddysgu'r iaith. Trafodon ni sut mae siaradwyr Cymraeg yn gallu helpu dysgwyr, ei fand roc sy'n chwilio am enw (rhannwch eich syniadau!), a'r argraff positif mae pêl droed wedi gwneud o ran yr iaith. Gallwch chi weld lluniau o Joe ar fy ngwefan i. Cyflwynydd: Richard Nosworthy *** Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd – a gadewch adolygiad! > Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.
  1. Joe Healy, Dysgwr y Flwyddyn 2022 | Pennod 17
  2. Josh Osborne, Enillydd Medal y Dysgwyr | Pennod 16
  3. Rhian Howells, Awdur ac Athrawes o Ardal Abertawe | Pennod 15
  4. Helgard Krause, Almaenes a Phrif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru | Pennod 14
  5. Rhifyn arbennig: Rich ac Elin | Pennod 13
  6. Matt Davies, Ffan Chwaraeon o Benybont Ar Ogwr | Pennod 12
  7. Grant Peisley, Datblygwr Ynni a Thafarn Cymunedol o Awstralia | Pennod 11
  8. Dr Ben Ó Ceallaigh, Arbenigwr ac Ymgyrchydd Iaith o Iwerddon | Pennod 10
  9. David Clubb, Amgylcheddwr ac Arbenigwr Technoleg | Pennod 9
  10. Liz Day, Podlediwr a Pherfformiwr Syrcas | Pennod 8

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s