Podlediad Hefyd

Mae Hefyd yn bodlediad am fywydau dysgwyr Cymraeg – pobl sydd yn – neu wedi – dysgu’r iaith fel oedolion. Ym mhob pennod byddai’n cyfweld ag un person. Byddai’n eu holi nhw am pam a sut ddysgon nhw, a sut mae’r iaith yn rhan o’u bywydau nhw erbyn hyn.

Anelir Hefyd at ddysgwyr canolradd/uwch a siaradwyr rhugl. Byddai’n trio rhannu geirfa ar gyfer pob pennod.

Gallwch chi wrando isod, neu danysgrifio ar Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts ac apiau eraill.

Os hoffech chi gymryd rhan, neu awgrymu gwestai, cysylltwch â fi! Dwi wastad yn chwilio am bobl diddorol ar gyfer y podlediad.

Rosa Hunt, Gweinidog Capel o Donteg a Malta | Pennod 4 Hefyd

Ein gwestai ni y tro yma ydy’r Parchedig Doctor Rosa Hunt – Gwenidog Capel Salem, Tonteg ger Pontypridd. Mae Rosa yn dod o ynys Malta yn wreiddiol. Fel Cymru, mae Malta yn wlad fach gyda iaith ei hun yn ogystal â Saesneg. Siaradon ni am ei phlentyndod ym Malta, sut mae statws Malteg wedi newid ers ennill annibyniaeth, a’r heriau a phleserau o ddysgu Cymraeg a symud i Gymru. Manylion a geirfa Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd: Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts
  1. Rosa Hunt, Gweinidog Capel o Donteg a Malta | Pennod 4
  2. Stephen Rule, y 'Doctor Cymraeg' o Sir y Fflint | Pennod 3
  3. Angharad Jones, Athrawes o Fedwas | Pennod 2
  4. Rhiannon Oliver, Actores o Benarth | Pennod 1
  5. Walter Ariel Brooks o Batagonia | Pennod Peilot

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s