Podlediad Hefyd

Mae Hefyd yn bodlediad am fywydau dysgwyr Cymraeg – pobl sydd yn – neu wedi – dysgu’r iaith fel oedolion. Ym mhob pennod byddai’n cyfweld ag un person. Byddai’n eu holi nhw am pam a sut ddysgon nhw, a sut mae’r iaith yn rhan o’u bywydau nhw erbyn hyn.

Anelir Hefyd at ddysgwyr canolradd/uwch a siaradwyr rhugl. Byddai’n trio rhannu geirfa ar gyfer pob pennod.

Gallwch chi wrando isod, neu danysgrifio ar Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts ac apiau eraill.

Os hoffech chi gymryd rhan, neu awgrymu gwestai, cysylltwch â fi! Dwi wastad yn chwilio am bobl diddorol ar gyfer y podlediad.

Steve Dimmick, Dyn Busnes o’r Cymoedd | Pennod 19 Hefyd

Ein gwestai ni y tro yma ydy Steve Dimmick, cyd-sylfaenydd (co-founder) y cwmni Doopoll, sy’n gwneud arolygon ar lein (online surveys). Cafodd e ei fagu yng nghymoedd de-ddwyrain Cymru, ac ar ôl cyfnod yn Abertawe a Llundain mae e'n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn. Yn y pennod yma, rydyn ni’n trafod y Gymraeg yn y byd busnes a thechnoleg, yn ogystal â phrofiadau Steve o dysgu’r iaith a’i defnyddio hi gyda theulu, ffrindiau ac yn y gymuned. Hefyd yn y pennod yma rwy’n rhannau rhai o’ch atebion i’r #CwestiwnYMis ar Twitter: ‘Dysgwyr: ble rwyt ti'n defnyddio dy Gymraeg?’. Mae mwy o wybodaeth am Steve, gyda geirfa o'r pennod yma a linciau perthnasol, ar fy ngwefan i. Cyflwynydd: Richard Nosworthy *** Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd – a gadewch adolygiad! > Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.  
  1. Steve Dimmick, Dyn Busnes o’r Cymoedd | Pennod 19
  2. Jo Heyde, Bardd o Lundain | Pennod 18
  3. Joe Healy, Dysgwr y Flwyddyn 2022 | Pennod 17
  4. Josh Osborne, Enillydd Medal y Dysgwyr | Pennod 16
  5. Rhian Howells, Awdur ac Athrawes o Ardal Abertawe | Pennod 15
  6. Helgard Krause, Almaenes a Phrif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru | Pennod 14
  7. Rhifyn arbennig: Rich ac Elin | Pennod 13
  8. Matt Davies, Ffan Chwaraeon o Benybont Ar Ogwr | Pennod 12
  9. Grant Peisley, Datblygwr Ynni a Thafarn Cymunedol o Awstralia | Pennod 11
  10. Dr Ben Ó Ceallaigh, Arbenigwr ac Ymgyrchydd Iaith o Iwerddon | Pennod 10

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s