Hub Cymru Africa

Rydw i wedi bod yn gweithio gyda Hub Cymru Africa er mwyn lansio ei bodlediad, tra’n datblygu sgiliau cynllunio a chynhyrchu’r tîm. Mae’r prosiect wedi cynnwys cyngor, hyfforddiant, cymorth technegol a golygu sain.

Y Brîff

Logo Hub Cymru Affrica.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara a Chymru Masnach Deg.

Roedd y sefydliad yn chwilio am gefnogaeth i lansio podlediad yn y tymor byr, tra’n datblygu sgiliau podledu’r tîm ar gyfer prosiectau’r dyfodol.

Yr her oedd sicrhau’r cydbwysedd cywir rhwng cyngor, hyfforddiant a chefnogaeth.

Y Prosiect

Gweithiais i gyda’r tîm i ddatblygu pecyn o wasanaethau er mwyn ymateb i’r brîff. Roedd hyn yn cynnwys:

  • Gweithdy staff, hyfforddiant ‘cyflwyniad i bodledu’, ac ymarferion i greu gweledigaeth ar gyfer eu podlediad nhw
  • Adroddiad gyda argymhellion, oedd yn cynnwys amcanion, amserlen, rôlau staff ac adnoddau
  • Hyfforddiant ymarferol i staff am sut i gynllunio, sgriptio, sefydlu a recordio podlediad, a sut i weithio gyda golygydd er mwyn rhoi pennod at ei gilydd
  • Cefnogi staff i gydosod offer
  • Pennod cyntaf: cyngor ar gynllunio, cydlynu recordio a golygu sain

Canlyniadau

Erbyn hyn, mae’r tîm wedi datblygu’r sgiliau ac adnoddau i gynllunio a chynhyrchu podlediadau, gyda chefnogaeth golygydd sain. Mae Hub Cymru Africa wedi lansio ei bodlediad ar blatfform Podbean.

Diweddariad Mai 2022: Rwyf bellach wedi golygu sain ar gyfer 3 pennod o bodlediad HCA – gwrandewch isod!

Tysteb

“Richard gave us team training on how to develop our podcast concept, followed by one to one support on creating and producing the podcasts. His knowledge and creativity is excellent, but his personal approach and hands on support is what has really made the difference for us; making the process as stress free and seamless as possible. Giving us a product we are really happy with.”

Cath Moulogo – Hub Cymru Africa

Wales — A Caring Nation? | Solidari-Tea | Episode 5 Hub Cymru Africa Podcast

Emina Redzepovic, Campaign Coordinator for The Case for Global Solidarity, is joined by her Hub Cymru Africa colleague Claire O'Shea, Head of Partnership, who commissioned YouGov and the Development Engagement Lab to research levels of engagement in Wales with global solidarity. Here, Emina and Claire discuss the research and its findings. They look at the data obtained by YouGov, what it shows about different levels of engagement between Wales and the rest of the UK, and how it could help the global solidarity sector in Wales to develop more effective communication strategies. This is part of the Hub Cymru Africa podcast series that are being recorded with support from the Welsh Government and the FCDO Small Charities Challenge Fund. More info: https://hubcymruafrica.wales/research-confirms-that-wales-is-a-caring-nation/ Full research: https://hubcymruafrica.wales/wp-content/uploads/2022/08/GB-Dashboard-2022_07_04-WALES-MA.pdf
  1. Wales — A Caring Nation? | Solidari-Tea | Episode 5
  2. Positionality | Power and Privilege Podcast | Episode 4
  3. Women in Wales and Africa | Hub Cymru Africa Podcast | Episode 3
  4. Fundraising | Springboard Podcast | Episode 2
  5. Working in Partnership | Springboard Podcast | Episode 1

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s