Hub Cymru Africa

Rydw i wedi bod yn gweithio gyda Hub Cymru Africa er mwyn lansio ei bodlediad, tra’n datblygu sgiliau cynllunio a chynhyrchu’r tîm. Mae’r prosiect wedi cynnwys cyngor, hyfforddiant, cymorth technegol a golygu sain.

Y Brîff

Logo Hub Cymru Affrica.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara a Chymru Masnach Deg.

Roedd y sefydliad yn chwilio am gefnogaeth i lansio podlediad yn y tymor byr, tra’n datblygu sgiliau podledu’r tîm ar gyfer prosiectau’r dyfodol.

Yr her oedd sicrhau’r cydbwysedd cywir rhwng cyngor, hyfforddiant a chefnogaeth.

Y Prosiect

Gweithiais i gyda’r tîm i ddatblygu pecyn o wasanaethau er mwyn ymateb i’r brîff. Roedd hyn yn cynnwys:

  • Gweithdy staff, hyfforddiant ‘cyflwyniad i bodledu’, ac ymarferion i greu gweledigaeth ar gyfer eu podlediad nhw
  • Adroddiad gyda argymhellion, oedd yn cynnwys amcanion, amserlen, rôlau staff ac adnoddau
  • Hyfforddiant ymarferol i staff am sut i gynllunio, sgriptio, sefydlu a recordio podlediad, a sut i weithio gyda golygydd er mwyn rhoi pennod at ei gilydd
  • Cefnogi staff i gydosod offer
  • Pennod cyntaf: cyngor ar gynllunio, cydlynu recordio a golygu sain

Canlyniadau

Erbyn hyn, mae’r tîm wedi datblygu’r sgiliau ac adnoddau i gynllunio a chynhyrchu podlediadau, gyda chefnogaeth golygydd sain. Mae Hub Cymru Africa wedi lansio ei bodlediad ar blatfform Podbean – ac mae’r pennod cyntaf yn fyw (gwrandewch isod). Fel y gwelwch yn y tysteb isod, maen nhw wrth eu boddau â’r canlyniad.

Women in Wales and Africa | Hub Cymru Africa Podcast | Episode 3 Hub Cymru Africa Podcast

Cath Moulogo is joined by her Hub Cymru Africa colleague Beth Kidd who has been exploring what solidarity means to women and the barriers faced by women and girls with two excellent guests, Sunshine Komusana from Akina Mama Wa Afrika and Joanna Jonas from Nairasha Legal Support. This is part of a series of podcasts that are being recorded with support from  the Welsh Government’s Wales and Africa Programme.
  1. Women in Wales and Africa | Hub Cymru Africa Podcast | Episode 3
  2. Fundraising | Springboard Podcast | Episode 2
  3. Working in Partnership | Springboard Podcast | Episode 1

Tysteb

“Richard gave us team training on how to develop our podcast concept, followed by one to one support on creating and producing the podcasts. His knowledge and creativity is excellent, but his personal approach and hands on support is what has really made the difference for us; making the process as stress free and seamless as possible. Giving us a product we are really happy with.”

Cath Moulogo – Hub Cymru Africa

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s