Helo.

Richard ydw i, arbenigwr cyfathrebu llawrydd gyda ffocws ar gynnwys, strategaeth ac hyfforddiant.