Blog

Podlediad Hefyd – Pennod 3, Stephen Rule (y ‘Doctor Cymraeg’)

Stephen Rule (y ‘Doctor Cymraeg’) yw’r gwestai y tro yma. Mae Stephen yn byw yn Abermorddu, pentref yn Sir y Fflint, tua 5 milltir o Wrecsam. Dysgodd e’r iaith yn yr ysgol, ond doedd e ddim yn ddigon hyderus i’w siarad tu allan i’r dosbarth, tan ei fod e yn y prifysgol. Astudiodd e ieithoedd … Parhau i ddarllen Podlediad Hefyd – Pennod 3, Stephen Rule (y ‘Doctor Cymraeg’)

Podlediad Hefyd – Pennod 2, Angharad Jones

Angharad Jones yw’r gwestai y tro yma. Mae Angharad yn athrawes o Fedwas ger Caerffili. Mae hi’n dysgu mewn ysgol gynradd Saesneg, ond gan bod y Gymraeg yn fwyfwy pwysig yn y cwricwlwm mae hi’n gwneud cwrs o’r enw ‘Cymraeg mewn blwyddyn’ er mwyn helpu’r plant. Yn y podlediad yma, mae Angharad yn esbonio bod … Parhau i ddarllen Podlediad Hefyd – Pennod 2, Angharad Jones

Podlediad Hefyd – Pennod 1, Rhiannon Oliver

Rhiannon Oliver yw fy ngwestai ar bennod un o Hefyd. Mae’r actores o Benarth wedi serennu mewn sioeau theatr a theledu megus Doctors a Torchwood. Pan ddechreuodd y pandemic llynedd, penderfynodd hi ddysgu Cymraeg eto, er mwyn helpu ei merch gyda gwaith ysgol ac agor cyfleoedd newydd yn ei gyrfa hi. Mae’n gas gyda hi … Parhau i ddarllen Podlediad Hefyd – Pennod 1, Rhiannon Oliver