Hyfforddiant cyfryngau

Disgleiriwch mewn cyfweliadau teledu a radio!

Gyda fy nghyrsiau i lefarwyr cyfryngau mewn elusennau a sefydliadau nid-er-elw, gallwch fagu hyder, cyfleu eich prif negeseuon a gwarchod eich enw da.

Pam gwneud hyfforddiant cyfryngau?

Photo by Sam McGhee on Unsplash

Gall cyfweliadau teledu a radio fod yn heriol neu arteithiol! Ond gyda hyfforddiant addas, gallwch deimlo’n hyderus, cyfathrebu’n effeithiol a delio gydag unrhyw gwestiynau anodd.

Bydd llefarwyr sydd wedi’u hyfforddi yn eich sefydliad yn eich helpu i harneisio potensial y cyfryngau darlledu, yn ogystal â gwella a diogelu eich brand a’ch enw da.

Beth sy yn y cwrs?

Caiff pob sesiwn ei theilwra i’ch anghenion chi. Gallaf greu hyfforddiant sy’n addas i lefarwyr newydd a phobl mwy profiadol, yn Gymraeg neu Saesneg, ar lein neu yn eich swyddfa.

Fel arfer, bydd y cwrs yn cynnwys:

  • Cyflwyniadau, trafodaethau ac ymarferion ‘chwarae-rôl’
  • Trosolwg o gyfweliadau teledu a radio, y cyfleoedd a’r risgiau
  • Sut i baratoi ar gyfer mathau gwahanol o gyfweliad, yn fyw ac wedi’u recordio
  • Cyflawni’r cyfweliad – edrych a swnio’n broffesiynol, cyfleu negeseuon allweddol, delio â chwestiynau anodd
  • Ar ôl y cwrs: nodiadau ac adborth personol ysgrifenedig

Pam fy newis i?

Rwy’n cynnig hyfforddiant cyfeillgar a chefnogol sy’n adeiladu eich hyder trwy heriau adeiladol. Mae pob dysgwr a sefydliad yn wahanol, felly byddaf yn gweithio gyda chi i deilwra’r hyfforddiant, gan ddilyn i fyny gydag adborth ysgrifenedig personol.

Byddwch hefyd yn elwa ar fy nau ddegawd o brofiad yn y cyfryngau a chyfathrebu yng Nghymru. Rydw i wedi gweithio ar ‘ddwy ochr y ffens’, fel gohebydd ar Newyddion ITV Cymru ac fel Pennaeth Cyfathrebu WWF Cymru, lle roeddwn i’n llefarydd rheolaidd fy hun yn ogystal â chefnogi eraill i wneud cyfweliadau.

Tysteb

“Richard gave me and colleagues excellent bespoke media training – we all came out of the session more confident and full of ideas – thank you!”

Susie Ventris-Field, Prif Weithredwr WCIA 

Cysylltwch â fi

Os hoffech chi drafod eich anghenion hyfforddiant cyfryngau, neu ofyn am gwôt, cysylltwch â fi – byddwn i wrth fy modd i glywed oddi wrthoch chi.