Gwasanaethau

Gyda phrofiad yn y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus, rwy’n cynnig nifer o wasanaethau, sy’n cynnwys:

  • Cynllunio a strategaeth: Archwiliadau cyfathrebu, cyngor, cynllunio a datblygu strategaethau
  • Hyfforddiant a chyngor cyfryngau a chyfathrebu
  • Cynnwys ar-lein: pharatoi astudiaethau achos, copi, delweddau, podlediadau a fideo ar gyfer y we / cyfryngau cymdeithasol.
  • Ysgrifennu a golygu copi – cyfleu eich stori chi mewn iaith glir a syml
  • Ysgrifennu erthyglau, op-eds a blogiau
  • Rheoli prosiectau cyfathrebu: er enghraifft cyfathrebu ar ymgyrch neu lansio adroddiad
  • Ymgysylltu â’r cyfryngau – gweithio gyda chi i sicrhau sylw positif, gan gynnwys datganiadau i’r wasg, nodiadau briffio, cefnogi llefarwyr a chysylltu â newyddiadurwyr.
  • Cyfathrebu dwyieithog yn Gymraeg a Saesneg
  • Achosion da: Materion / ymgyrchoedd cymdeithasol ac amgylcheddol, y sector cyhoeddus, y 3ydd sector, elusennau a sefydliadau nid-am-elw

Os ydych chi’n meddwl y gallai fod angen cyngor neu gefnogaeth gyfathrebu arnoch chi, cysylltwch â fi.