Gwasanaethau

Os rydych chi’n gweithio mewn elusen neu sefydliad nid-er-elw, byddwn wrth fy modd i’ch helpu wrth gasglu a rhannu eich straeon, a chysylltu â’ch cynulleidfaoedd.

Mae ysbrydoli pobl gyda straeon go iawn yn bwysig i fi, ac rwy’n credu mewn bod yn strategol.

Rwy’n gweithio yn Gymraeg a Saesneg, gyda ffowcs ar tri prif faes:

Cynnwys

Gallaf eich helpu chi i gasglu a rhannu straeon fydd yn gwneud gwahaniaeth, yn y ffordd iawn am eich cynulleidfa chi.

Er enghraifft, gallai hynny gynnwys datblygu astudiaethau achos ar gyfer eich gwefan, neu eich helpu chi i ddechrau podlediad gyda chyfranwyr fydd yn ysbrydoli eraill.

Efallai eich bod chi angen rhywun all ysgrifennu erthyglau neu flogiau ar gyfer y cyfryngau, adroddiadau neu gyhoeddiadau i gefnogwyr? Rwy’n gallu defnyddio fy mhrofiad teledu er mwyn creu fideos ar gyfer eich cyfryngau cymdeithasol hefyd.

Strategaeth

Ddim yn siwr sut i gyfathrebu yn eich prosiect neu sefydliad? Cael trafferth wrth esbonio eich gwaith ag ymgysylltu â’r cyhoedd neu wleidyddion?

Trwy ymchwil, trafod a hwyluso, galla i dod â ffocws i’ch gwaith, datblygu negeseuon clir, a chynllunio ffordd ymlaen.

Er enghraifft, gallwn gynnal archwiliad cyfathrebu fel hyn, ac adrodd yn ôl gydag argymhellion. Neu efallai gallwn ddod â’ch tîm at ei gilydd ar gyfer gweithdy er mwyn creu strategaeth neu negeseuon newydd.

Hyfforddiant

Gyda dau ddegawd o brofiad yn y cyfryngau a chyfathrebu, rwy’n gallu eich helpu chi i ddatrys problemau cyfathrebu a datblygu sgiliau eich tîm.

Er enghraifft, rwy’n gallu cynnal sesiwn hyfforddiant cyfryngau wedi’i theilwra ar gyfer eich sefydliad chi, neu efallai hoffech chi hyfforddiant 1:1 ar bodledu neu ysgrifennu copi. Cynigaf sesiynau hyfforddiant mwy cyffredinol i gyfathrebwyr hefyd.

Beth am sgwrs?

Os oes gennych chi syniad, neu her, y hoffech ei drafod, cysylltwch â fi.