Gwasanaethau

Gyda phrofiad yn y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus, rwy’n cynnig nifer o wasanaethau yng Nghymraeg a Saesneg. Fy ffocws ydy cynnwys, strategaeth ac hyfforddiant, ac mae fy ngwaith i’n cynnwys:

  • Cynllunio a strategaeth: Archwiliadau cyfathrebu, cyngor, cynllunio a datblygu strategaethau
  • Hyfforddiant a chyngor cyfryngau a chyfathrebu
  • Cynnwys ar-lein: pharatoi astudiaethau achos, copi, delweddau, podlediadau a fideo ar gyfer gwefannau / cyfryngau cymdeithasol.
  • Ysgrifennu a golygu copi – cyfleu eich stori chi mewn iaith glir a syml
  • Prif negeseuon a naratif eich sefydliad – esbonio’r hyn rydych chi’n ei wneud!
  • Ysgrifennu erthyglau, op-eds a blogiau
  • Cyfathrebu dwyieithog yn Gymraeg a Saesneg
  • Achosion da: Materion / ymgyrchoedd cymdeithasol ac amgylcheddol, y sector cyhoeddus, y 3ydd sector, elusennau a sefydliadau nid-am-elw

Gallwch ddarganfod mwy am fy nghleientiaid a phrosiectau yma.

Os ydych chi’n meddwl y gallai fod angen cyngor neu gefnogaeth gyfathrebu arnoch chi, neu os oes syniad gennych y hoffech ei drafod, cysylltwch â fi.