Ecosystems Knowledge Network

Mae’r Ecosystems Knowledge Network (EKN) yn rhwydwaith o dros 3,000 o bobl a sefydliadau. Mae e’n galluogi cyfnewid gwybodaeth rhwng bobl proffesiynol ac mae’n eu helpu nhw i gyflawni mwy yn eu gwaith, p’un ai’r amgylchedd yw eu prif ffocws ai peidio.

Y prosiect

Gofynnodd EKN am gymorth i wella eu cyfathrebu. Argymhellais archwiliad cyfathrebu, er mwyn deall i ba raddau mae cyfathrebu yn cyfrannu at amcanion y sefydliad, a sut y gallai gwella.

Dechreuais gan archwilio dogfennau allweddol o ran strategaeth, perfformiad, a chyfathrebu, dadansoddi dulliau cyfathrebu presennol, a chyfweld â rhandeiliaid. Cyflwynais adroddiad gyda fy nghasgliadau.

Tysteb

“We quickly got the sense that Richard really is on your side when he is working for you. He showed that he has his client’s interests first and foremost in his mind, doing great work where it plays to his strengths but recommending others where this is more cost effective. With the communications audit that he did for us, incisive and responsive are the top two words that spring to mind to describe his work.”

Dr. Bruce Howard, Director

Leave a Reply