Cymru Masnach Deg

Mae Cymru Masnach Deg yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Ers 2009, mae hi wedi ymgyrchu dros hawliau ffermwyr a chynhyrchwyr mewn gwledydd incwm isel a chanolig, sydd fel arfer yn cael eu talu’n wael ac yn byw gydag effeithiau newid hinsawdd.

Cynhaliais sesiwn hyfforddiant cyfryngau undydd yng Nghaerdydd i’r elusen ym mis Ebrill 2023. Roedd hyn yn cynnwys cyflwyniadau, trafodaethau, enghreifftiau ac ymarferion ‘chwarae-rôl’ yn y Gymraeg a Saesneg. Ar ôl yr hyfforddiant, anfonais adborth unigol at y dysgwyr.

Tysteb

“…Cawson ddiwrnod arbennig o dda, roedd yn braf gwneud rhywbeth fel tîm ac roedd yr hyfforddiant yn ddefnyddiol iawn o ran magu hyder. Roedd arbenigedd a hyblygrwydd Richard yn wych, ac roedd hi’n fendigedig i gael hyfforddiant wedi’i deilwra i themâu a phynciau Masnach Deg. Daeth hyn i’r amlwg yn arbennig yn yr ymarferion ymarferol, a oedd, ochr yn ochr â gwylio cyfweliadau cyfryngau go iawn, yn ffyrdd gwych o’n cael ni i ymgysylltu â’r pwnc ar lefel ddyfnach.”

Aileen Burmeister – Pennaeth Cymru Masnach Deg

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s