Podlediad Hefyd – Pennod 3, Stephen Rule (y ‘Doctor Cymraeg’)

Stephen Rule (y ‘Doctor Cymraeg’) yw’r gwestai y tro yma. Mae Stephen yn byw yn Abermorddu, pentref yn Sir y Fflint, tua 5 milltir o Wrecsam. Dysgodd e’r iaith yn yr ysgol, ond doedd e ddim yn ddigon hyderus i’w siarad tu allan i’r dosbarth, tan ei fod e yn y prifysgol. Astudiodd e ieithoedd … Parhau i ddarllen Podlediad Hefyd – Pennod 3, Stephen Rule (y ‘Doctor Cymraeg’)

Podlediad Hefyd – Pennod 2, Angharad Jones

Angharad Jones yw’r gwestai y tro yma. Mae Angharad yn athrawes o Fedwas ger Caerffili. Mae hi’n dysgu mewn ysgol gynradd Saesneg, ond gan bod y Gymraeg yn fwyfwy pwysig yn y cwricwlwm mae hi’n gwneud cwrs o’r enw ‘Cymraeg mewn blwyddyn’ er mwyn helpu’r plant. Yn y podlediad yma, mae Angharad yn esbonio bod … Parhau i ddarllen Podlediad Hefyd – Pennod 2, Angharad Jones

Podlediad Hefyd – Pennod 1, Rhiannon Oliver

Rhiannon Oliver yw fy ngwestai ar bennod un o Hefyd. Mae’r actores o Benarth wedi serennu mewn sioeau theatr a theledu megus Doctors a Torchwood. Pan ddechreuodd y pandemic llynedd, penderfynodd hi ddysgu Cymraeg eto, er mwyn helpu ei merch gyda gwaith ysgol ac agor cyfleoedd newydd yn ei gyrfa hi. Mae’n gas gyda hi … Parhau i ddarllen Podlediad Hefyd – Pennod 1, Rhiannon Oliver

Podlediad Hefyd: Geirfa’r Peilot

Diolch yn fawr i bawb sy wedi rhoi adborth ar bennod peilot podlediad Hefyd. Mae’n amlwg bod llawer wedi mwynhau’r sgwrs gyda Walter – ac mae nifer o ddysgwyr wedi cynnig cymryd rhan neu awgrymu gwesteion eraill. Rhowch wybod i fi yn y sylwadau isod os hoffech chi awrgymu gwestai arall. Dwi wrthi’n cynllunio mwy … Parhau i ddarllen Podlediad Hefyd: Geirfa’r Peilot

Stori anhygoel y gwestai cyntaf yn fy mhodlediad Cymraeg newydd

Bydd rhai ohonoch chi’n ymwybodol fy mod i wedi lansio podlediad newydd – Hefyd. Mae hyn yn brosiect dwi wedi meddwl amdano ers sawl mis, ers i fi benderfynu bod hi’n amser i fy mhodlediad arall – Seismic Wales – ddod i ben. Dwi’n teimlo’n gryf y dylen ni hyrwyddo a dathlu’r bobl sy’n dysgu, … Parhau i ddarllen Stori anhygoel y gwestai cyntaf yn fy mhodlediad Cymraeg newydd

Sut i greu eich podlediad cyntaf: 10 peth rydych chi angen gwybod

Mae podlediadau yn sianel cyfathrebu bendigedig. Maen nhw’n gyfleus, perffaith ar gyfer diddordebau niche ac yn rhywbeth gallwn eu mwynhau heb amser o flaen sgrîn. Maen nhw hefyd yn ffordd wych i elusennau a grŵpiau nid-am-elw rannu straeon a gwneud cysylltiadau. Felly sut ddylech chi ddechrau? Yn haf 2018, fe wnes i a 3 ffrind … Parhau i ddarllen Sut i greu eich podlediad cyntaf: 10 peth rydych chi angen gwybod