Podlediad Hefyd – pennod 1, Rhiannon Oliver

Rhiannon Oliver yw fy ngwestai ar bennod un o Hefyd. Mae’r actores o Benarth wedi serennu mewn sioeau theatr a theledu megus Doctors a Torchwood. Pan ddechreuodd y pandemic llynedd, penderfynodd hi ddysgu Cymraeg eto, er mwyn helpu ei merch gyda gwaith ysgol ac agor cyfleoedd newydd yn ei gyrfa hi. Mae’n gas gyda hi … Continue reading Podlediad Hefyd – pennod 1, Rhiannon Oliver

Podlediad Hefyd: Geirfa’r Peilot

Diolch yn fawr i bawb sy wedi rhoi adborth ar bennod peilot podlediad Hefyd. Mae’n amlwg bod llawer wedi mwynhau’r sgwrs gyda Walter – ac mae nifer o ddysgwyr wedi cynnig cymryd rhan neu awgrymu gwesteion eraill. Rhowch wybod i fi yn y sylwadau isod os hoffech chi awrgymu gwestai arall. Dwi wrthi’n cynllunio mwy … Continue reading Podlediad Hefyd: Geirfa’r Peilot

Stori anhygoel y gwestai cyntaf yn fy mhodlediad Cymraeg newydd

Bydd rhai ohonoch chi’n ymwybodol fy mod i wedi lansio podlediad newydd – Hefyd. Mae hyn yn brosiect dwi wedi meddwl amdano ers sawl mis, ers i fi benderfynu bod hi’n amser i fy mhodlediad arall – Seismic Wales – ddod i ben. Dwi’n teimlo’n gryf y dylen ni hyrwyddo a dathlu’r bobl sy’n dysgu, … Continue reading Stori anhygoel y gwestai cyntaf yn fy mhodlediad Cymraeg newydd

Sut i greu eich podlediad cyntaf: 10 peth rydych chi angen gwybod

Mae podlediadau yn sianel cyfathrebu bendigedig. Maen nhw’n gyfleus, perffaith ar gyfer diddordebau niche ac yn rhywbeth gallwn eu mwynhau heb amser o flaen sgrîn. Maen nhw hefyd yn ffordd wych i elusennau a grŵpiau nid-am-elw rannu straeon a gwneud cysylltiadau. Felly sut ddylech chi ddechrau? Yn haf 2018, fe wnes i a 3 ffrind … Continue reading Sut i greu eich podlediad cyntaf: 10 peth rydych chi angen gwybod