Cyfathrebu dros y DU – cyngor i elusennau gyda CharityComms

Ro’n i’n falch iawn yn ddiweddar i gael cyfle i ysgrifennu blogiad i CharityComms am gyfathrebu a datganoli. Ro’n i’n teimlo’n gryf iawn bod angen i sefydliadau Prydeinig angen deall y gwahaniaethau rhwng cynulleidfaoedd gwledydd Prydain, a sut i deilwra eu gwaith er mwyn adlewyrchu hyn. Diolch o galon i’r holl bobl yn y sector … Continue reading Cyfathrebu dros y DU – cyngor i elusennau gyda CharityComms