Ewch â’ch sgiliau cyfathrebu i’r lefel nesaf gyda Hyfforddiant NUJ Cymru

Sut allai cyrraedd mwy o’n cynulleidfa targed? Oes ffordd well i rannu ein straeon a chreu cysylltiad dwfn gyda’r cyhoedd?

Dyma rhai o’r heriau cyffredin sy’n wynebu pobl cyfathrebu – ac rydw i ac Hyfforddiant NUJ Cymru yma i’ch helpu!

Llun gan ANTONI SHKRABA production: https://www.pexels.com/photo/a-woman-wearing-headphones-8412316/

Helpu dysgwyr i gael sylw ar newyddion teledu

Diolch yn fawr i bawb wnaeth cymryd rhan yn y ddau gwrs yma’n ddiweddar (‘Cynyddu Cyrhaeddiad Eich Ymgyrch Gan Ddefnyddio Newyddion Teledu’, 21 a 23 Tachwedd 2022).

Roedd y cwrs Cymraeg a’r cwrs Saesneg yn llawn sgyrsiau diddorol am heriau fel cryfhau’r stori a’i gwerthu i newyddiadurwyr. Mae hi wastad yn ddefnyddiol i fi ddeall yr hyn sy’n wynebu gweithwyr cyfathrebu, er mwyn gwybod sut allai eich helpu yn y dyfodol.

Roedd nifer o syniadau gwych am straeon hefyd, ac rwy’n edrych ymlaen at eu gweld nhw ar ein sgrinau cyn bo hir!

Nesaf: meddwl am greu podlediad?

Mae podlediadau yn ffordd wych i drafod pynciau a chreu cysylltiad cryf gyda chynulleidfa. Efallai bod chi wedi ystyried creu un i’ch sefydliad ond ddim yn siwr ble i ddechrau? Dyma’r cwrs i chi!

Ar ddydd Gwener 9fed Rhagfyr 2022 byddai’n rhedeg cwrs Cymraeg byr (un awr) ar-lein ‘Cysylltu â’ch cynulleidfa trwy bodlediadau‘ fel rhan o gynllun ‘Sgiliau Gloi Gwener’ Hyfforddiant NUJ Cymru.

Byddwn yn mynd trwy’r proses o gynllunio, cynhyrchu ac hyrwyddo podlediad, ac ystyried y manteision yn ogystal â’r heriau i’w datrys.

Cliciwch yma i gofrestru, neu allwch chi ymuno â’r cwrs Saesneg ar 27 Ionawr 2023.

Ac mae ‘na fwy ar gael…

Beth bynnag eich anghenion, dwi’n siwr bydd rhywbeth o ddiddordeb yng nghalendr Hyfforddiant NUJ Cymru. Mae tiwtoriad eraill yn cynnig cyrsiau megis SEO, creu graffegau, a defnyddio TikTok. Cadwch lygad ar eu gwefan nhw.

Os nad ydych chi’n ffeindio beth bynnag chi angen, edrychwch ar fy ngwasanaethau i, neu anfonwch neges.

Mwynhewch ddysgu!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s