Podlediad Hefyd – Pennod 19, Steve Dimmick

Steve Dimmick

Ein gwestai ni y tro yma ydy Steve Dimmick.

Mae Steve yn gyd-sylfaenydd (co-founder) y cwmni Doopoll, sy’n gwneud arolygon ar lein (online surveys).

Cafodd e ei fagu yn Y Blaenau yng nghymoedd de-ddwyrain Cymru, a symudodd e i Abertawe a Llundain. Dechreuodd Steve ddysgu Cymraeg, a daeth e’n ôl i Gymru – i Gaerdydd.

Yn y pennod yma, rydyn ni’n trafod y Gymraeg yn y byd busnes a thechnoleg, yn ogystal â phrofiadau Steve o dysgu’r iaith a’i defnyddio hi gyda theulu, ffrindiau ac yn y gymuned.

Geirfa

Y Blaenau – Blaina (tref fach rhwng Brynmawr ac Abertyleri)

Cyd-sylfaenydd – Co-founder

Clem – Idea (e.e. ‘dim clem’ – no idea)

Amynedd, Amyneddgar – Patience, Patient

Arolygon – Surveys

Holiadur – Questionnaire

Amlieithog – Multilingual

Rhyngwyneb – Interface

Curious – Chwilfrydig

Gwirio sillafu – Check spelling

Ymladd – Fight

Arfau – Weapons

Clod – Praise

Agwedd – Attitude, aspect

Meistroli – Master

Prydferth – Beautiful

Linciau

Doopoll (cwmni Steve)

Cardiff Read (clwb llyfrau Steve)

Dwnsiwn y Dis (Dicey Dungeons) – gêm ar gyfer y Nintendo Switch a phlatfformau eraill sydd ar gael yn Gymraeg

Llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ros – Nofel mae Steve yn hoffi ac yn son amdani yn y sgwrs

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s