Podlediad Hefyd – Pennod 18, Jo Heyde

Jo Heyde yn gwisgo Coron Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan

Ein gwestai ni y tro yma ydy Jo Heyde.

Dechreuodd Jo ddysgu ar ôl treulio gwyliau yng Nghymru a chlywed sgwrs Cymraeg yn y gwasanaethau traffordd!

Mewn 4 mlynedd mae hi wedi dysgu’r iaith i safon uchel. Erbyn hyn mae hi’n rhan o’r gymuned Gymraeg yn Llundain, ac mae hi wedi darganfod barddoniaeth ac ennill gwobrau am ei cherddi!

Hefyd yn y pennod yma rwy’n rhannau rhai o’ch atebion i’r ‘Cwestiwn Y Mis’ postiais i ar Twitter ‘Pam wnest ti ddechrau dysgu Cymraeg?’ – diolch am gyfrannu, dilynwch Hefyd ar Twitter er mwyn ymuno â’r sgwrs nesaf.

Geirfa

Barddoniaeth – Poetry

Cerddi – Poems

Hala amser = Treulio amser

Traffyrdd – Motorways

Go gloi – Pretty quickly

Ar goedd – Openly, publicly

Ymdrochi – To bathe

Rhychwant – Span

Gweddi – Prayer

Dilys – Valid

Ffili = Methu

Hepgor – Skip

Mynychu – Attend

Clonc – Chat

Dawn – Talent

Dyfalbarhau – Persist

Ailadroddllyd – Repetitive

Gwendid – Weakness

Cynghanedd – A technique used in Welsh poetry (more on Wikipedia)

Awen – Muse

Goddrychol – Subjective

Rhwyddineb – Fluency

Uchelgeisiol – Ambitious

Linciau

Ffosfforws 2 – Cyhoeddiadau’r Stamp (barddoniaeth sy’n cynnwys gwaith Jo)

Canolfan Cymry Llundain

Merched y Wawr

Podlediad Clera

Ysgol Farddol Caerfyrddin ar Twitter

Leave a Reply