Podlediad Hefyd – Pennod 14, Helgard Krause

Helgard Krause

Y tro yma rwy’n siarad gyda Helgard Krause. Cafodd Helgard ei magu yng ngorllewin yr Almaen, ac aeth hi ymlaen i astudio a gweithio yn Berlin a Brighton cyn symud i Geredigion. Mae hi wedi dysgu Cymraeg ac erbyn hyn mae hi’n gweithio fel Brif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru ac yn defnyddio’r iaith yn ei gwaith ac yn y gymuned.

Yn y podlediad rydyn ni’n trafod pwysicrwydd darllen a rôl y Cyngor Llyfrau, ei phlentyndod ger y ffin rhwng yr Almaen a Ffrainc, a’i barn am Ewrop a Brexit. Fel rhywun sy wedi treulio amser yn Rwsia ac Iwcrain, mae hi’n siarad am y sefyllfa yno hefyd. Ac wrth gwrs, rwy’n ei holi hi am pam a sut dysgodd hi Gymraeg – ac mae hi’n rhannu cwpl o ‘tips’ defnyddiol i ddysgwyr eraill!

Geirfa

Ffin – Border

Anferth – Massive

Syndod – Surprise

Allweddol – Key, critical

Cyfoethogi – To enrich

Darllenwr brwd – A keen reader

Arbrofi – Experiment

Y diwidiant cyhoeddi – The publishing industry

Cyhoeddi – To publish

Cyhoeddwyr – Publishers

Awduron – Authors

Gweisg – Presses (printing)

Cynllun masnachol – Marketing plan

Marchnata – Marketing

Cytundeb – Agreement

Ymddangos – Appear

Antur – Adventure

Hyrwyddo – Promote

Ymchwil – Research

Iechyd meddwl – Mental health

Fframwaith – Framework

Rhyfeddu – To amaze/astonish

Bodoli – To exist

Amynedd – Patience

Datganoli – Devolution, devolve

Cyd-destun – Context

Ymestyn – Extend

Ymdrechion – Efforts

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s