Podlediad Hefyd – Pennod 12, Matt Davies

Matt Davies

Y mis yma rydyn ni’n cwrdd â Matt Davies – ffan chwaraeon o Benybont Ar Ogwr.

Mae Matt yn gweithio fel cynorthwyydd cyfathrebu Chwaraeon Cymru, y sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Yn ein sgwrs, rydyn ni’n trafod pwysicrwydd chwaraeon, heriau a tips dysgu Cymraeg, a llwyddiant tîm pêl droed Cymru.

Mae Matt yn awyddus i siarad Cymraeg gyda phobl eraill yn ardal Penybont ar Ogwr hefyd, felly cysylltwch â fe trwy Twitter os hoffech chi gael sgwrs.

Diolch hefyd i Matt am ymateb i’m trydariad yn gwahodd dysgwyr i gymryd rhan! Os oes gennych chi stori ddiddorol, beth am ddilyn ei esiampl? Gallwch chi gysylltu â fi fan hyn os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad.

Matt gyda ffans rygbi eraill

Leave a Reply