Podlediad Hefyd – Pennod 9, David Clubb

Dave ar yr iâ yn Nenmarc

David Clubb yw fy ngwestai y tro yma.

Mae Dave yn dod o ardal Penybont ar Ogwr yn wreiddiol, ond heddiw mae e’n byw yng Nghaerdydd gyda’i deulu. Mae e’n gadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru, ac yn gweithio fel un o bartneriaid y cwmni Afallen.

Mae e wedi dysgu Cymraeg, yn ogystal â sawl iaith arall, ac mae e wedi byw yn Sbaen, Denmarc ac India.

Trafodon ni ei waith amgylcheddol a’i ddiddordeb mewn technoleg. Yn ein sgwrs mae Dave yn son am feddalwedd ffynhonnell arored (open source) – un enghraifft yw LibreOffice sydd ar gael yn Gymraeg.

Gwefan David Clubb

Peidiwch â cholli’r pennod nesaf – tanysgrifiwch yma.

Geirfa

Caerhirfryn – Lancaster

Effeithlon – Efficient

Cyflymder – Speed

Offerynnau – Instruments

Y sector amgylcheddol – The environmental sector

Ynni adnewyddadwy – Renewable energy

Isadeiledd/Seilwaith – Infrastructure

Deddfau – Laws

Deddf cenedlaethau’r dyfodol – Future Generations Act

Cludiant – Transport

Gweithdai – Workshops

Gwylanod – Seagulls

Malwoden – Snail

Ffynhonnell agored – Open source

Meddalwedd – Software

Ysgwyddau – Shoulders

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s