Podlediad Hefyd – Pennod 10, Ben Ó Ceallaigh

Ein gwestai ni y mis yma ydy Dr Ben Ó Ceallaigh. Arbenigwr adfywio ieithoedd ydy e, sy’n dod o Iwerddon yn wreiddiol. Pan roedd e’n ifanc, dechreuodd e siarad Gwyddeleg ar ôl dysgu mwy am hanes ei wlad a’i hiaith. Symudodd e i Aberystwyth er mwyn gweithio yn y Brifysgol yno, ac wrth gwrs, dysgodd … Parhau i ddarllen Podlediad Hefyd – Pennod 10, Ben Ó Ceallaigh

Podlediad Hefyd – Pennod 3, Stephen Rule (y ‘Doctor Cymraeg’)

Stephen Rule (y ‘Doctor Cymraeg’) yw’r gwestai y tro yma. Mae Stephen yn byw yn Abermorddu, pentref yn Sir y Fflint, tua 5 milltir o Wrecsam. Dysgodd e’r iaith yn yr ysgol, ond doedd e ddim yn ddigon hyderus i’w siarad tu allan i’r dosbarth, tan ei fod e yn y prifysgol. Astudiodd e ieithoedd … Parhau i ddarllen Podlediad Hefyd – Pennod 3, Stephen Rule (y ‘Doctor Cymraeg’)