Podlediad Hefyd: Geirfa’r Peilot

Diolch yn fawr i bawb sy wedi rhoi adborth ar bennod peilot podlediad Hefyd. Mae’n amlwg bod llawer wedi mwynhau’r sgwrs gyda Walter – ac mae nifer o ddysgwyr wedi cynnig cymryd rhan neu awgrymu gwesteion eraill. Rhowch wybod i fi yn y sylwadau isod os hoffech chi awrgymu gwestai arall. Dwi wrthi’n cynllunio mwy … Continue reading Podlediad Hefyd: Geirfa’r Peilot