Podlediad Hefyd: Geirfa’r Peilot

Diolch yn fawr i bawb sy wedi rhoi adborth ar bennod peilot podlediad Hefyd.

Mae’n amlwg bod llawer wedi mwynhau’r sgwrs gyda Walter – ac mae nifer o ddysgwyr wedi cynnig cymryd rhan neu awgrymu gwesteion eraill. Rhowch wybod i fi yn y sylwadau isod os hoffech chi awrgymu gwestai arall.

Dwi wrthi’n cynllunio mwy o benodau, ond yn y cyfamser mae Rhiannon James wedi creu geirfa o’r pennod peilot allai fod yn ddefnyddiol i ddysgwyr – diolch yn fawr Rhiannon!

David Clubb, Amgylcheddwr ac Arbenigwr Technoleg | Pennod 9 Hefyd

David Clubb yw fy ngwestai y tro yma. Mae Dave yn dod o ardal Penybont ar Ogwr yn wreiddiol, ond heddiw mae e’n byw yng Nghaerdydd. Mae e’n gadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru, ac yn gweithio fel un o bartneriaid y cwmni Afallen. Mae e wedi dysgu Cymraeg, yn ogystal â sawl iaith arall, ac mae e wedi byw yn Sbaen, Denmarc ac India. Trafodon ni ei waith amgylcheddol a’i ddiddordeb mewn technoleg.  Mae mwy o wybodaeth a lluniau ar fy ngwefan i. Cyflwynydd: Richard Nosworthy *** Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd – a gadewch adolygiad! > Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter
  1. David Clubb, Amgylcheddwr ac Arbenigwr Technoleg | Pennod 9
  2. Liz Day, Podlediwr a Pherfformiwr Syrcas | Pennod 8
  3. David Thomas, Dysgwr y Flwyddyn 2021 | Pennod 7
  4. Rodolfo Piskorski, Dinesydd Cymraeg o Frasil | Pennod 6
  5. Geordan Burress, Ffan Cerddoriaeth Cymraeg o Cleveland, Ohio | Pennod 5

Geirfa

0:00-15:00
Cyflwyno – introduce
Atgofion – memories
Darganfod – discover
Cyffredin – normal, average, ordinary
Sefydlu – establish
Cysylltiad – connection
Ychydig – slight
Tras – pedigree, strain (dras Gymraeg)
Cyfarwydd – familiar
Cam ymhellach – step further
Traddodiadau – traditions
Diwylliant – culture
Chwilfrydig – inquisitive
Cynhenid – innate/intrinsic
Syndod – marvel/amazement
Anghyfforddus – uncomfortable
Dinesig – civic
Awgrymu – suggest
Penodol – particular/specific
Etifeddiaeth – heritage/legacy

15:00 – 30:00
Glanio – to land
Disgwyliadau – expectations
Breuddwydion – dreams
Hudolus – enchanting
Bydysawd – universe
Hunaniaeth – identity
Mynegi – to express
Cydbwysedd – balance
Gwahoddiad – invitation
Llwyddiannus – successful / flourishing
Ymroddiad – commitment
(yn) llwyr – fully

30:00 – 45:00
Cyfarwyddwr – Director
Bwriad – intention
Difrifol – serious
Ymchwil – research, investigationCyfieithu – translate
Cyhoeddi – to publish
Trysori – treasure
Hanesyddol – historical
Talaith – province
Cyfoethog – rich
Goddefgar – tolerant
Parch – respect
Ystyried – consider/ reflect
Cymreictod – Welshness
Cymhleth – complex/complicated
Elfen – element
Archentwr – Argentinian
Unigryw – unique

00:45 – 1:00:00
Ailasesu – reassess
Ailystyried – reconsider/ re-examine
Eithafol – extreme
Brodorol – native
Ymarferol – practical
Arwain – to lead
Cydlynu – coordinate
Ystadegau – statistics
Cyfrannu – to contribute
Rhyngwladol – international
Cenhedlaeth – generation
Ieithydd – linguist
Ysbrydoli – inspire

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s