Podlediad Hefyd: Geirfa’r Peilot

Diolch yn fawr i bawb sy wedi rhoi adborth ar bennod peilot podlediad Hefyd.

Mae’n amlwg bod llawer wedi mwynhau’r sgwrs gyda Walter – ac mae nifer o ddysgwyr wedi cynnig cymryd rhan neu awgrymu gwesteion eraill. Rhowch wybod i fi yn y sylwadau isod os hoffech chi awrgymu gwestai arall.

Dwi wrthi’n cynllunio mwy o benodau, ond yn y cyfamser mae Rhiannon James wedi creu geirfa o’r pennod peilot allai fod yn ddefnyddiol i ddysgwyr – diolch yn fawr Rhiannon!

Helgard Krause, Almaenes a Phrif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru | Pennod 14 Hefyd

Y tro yma rwy'n siarad gyda Helgard Krause. Cafodd Helgard ei magu yng ngorllewin yr Almaen. Mae hi wedi dysgu Cymraeg ac erbyn hyn mae hi'n gweithio fel Brif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru. Rydyn ni'n trafod ei phlentyndod ger y ffin gyda Ffrainc, ei barn hi am Rwsia ac Wcráin, Ewrop a Brexit, ei chyngor neu 'tips' am ddysgu Cymraeg, ac wrth gwrs, llyfrau!  Mae mwy o wybodaeth, geirfa a lluniau ar fy ngwefan i. Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan. Cyflwynydd: Richard Nosworthy *** Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd – a gadewch adolygiad! > Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter
  1. Helgard Krause, Almaenes a Phrif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru | Pennod 14
  2. Rhifyn arbennig: Rich ac Elin | Pennod 13
  3. Matt Davies, Ffan Chwaraeon o Benybont Ar Ogwr | Pennod 12
  4. Grant Peisley, Datblygwr Ynni a Thafarn Cymunedol o Awstralia | Pennod 11
  5. Dr Ben Ó Ceallaigh, Arbenigwr ac Ymgyrchydd Iaith o Iwerddon | Pennod 10

Geirfa

0:00-15:00
Cyflwyno – introduce
Atgofion – memories
Darganfod – discover
Cyffredin – normal, average, ordinary
Sefydlu – establish
Cysylltiad – connection
Ychydig – slight
Tras – pedigree, strain (dras Gymraeg)
Cyfarwydd – familiar
Cam ymhellach – step further
Traddodiadau – traditions
Diwylliant – culture
Chwilfrydig – inquisitive
Cynhenid – innate/intrinsic
Syndod – marvel/amazement
Anghyfforddus – uncomfortable
Dinesig – civic
Awgrymu – suggest
Penodol – particular/specific
Etifeddiaeth – heritage/legacy

15:00 – 30:00
Glanio – to land
Disgwyliadau – expectations
Breuddwydion – dreams
Hudolus – enchanting
Bydysawd – universe
Hunaniaeth – identity
Mynegi – to express
Cydbwysedd – balance
Gwahoddiad – invitation
Llwyddiannus – successful / flourishing
Ymroddiad – commitment
(yn) llwyr – fully

30:00 – 45:00
Cyfarwyddwr – Director
Bwriad – intention
Difrifol – serious
Ymchwil – research, investigationCyfieithu – translate
Cyhoeddi – to publish
Trysori – treasure
Hanesyddol – historical
Talaith – province
Cyfoethog – rich
Goddefgar – tolerant
Parch – respect
Ystyried – consider/ reflect
Cymreictod – Welshness
Cymhleth – complex/complicated
Elfen – element
Archentwr – Argentinian
Unigryw – unique

00:45 – 1:00:00
Ailasesu – reassess
Ailystyried – reconsider/ re-examine
Eithafol – extreme
Brodorol – native
Ymarferol – practical
Arwain – to lead
Cydlynu – coordinate
Ystadegau – statistics
Cyfrannu – to contribute
Rhyngwladol – international
Cenhedlaeth – generation
Ieithydd – linguist
Ysbrydoli – inspire

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s