Podlediad Hefyd: Geirfa’r Peilot

Diolch yn fawr i bawb sy wedi rhoi adborth ar bennod peilot podlediad Hefyd.

Mae’n amlwg bod llawer wedi mwynhau’r sgwrs gyda Walter – ac mae nifer o ddysgwyr wedi cynnig cymryd rhan neu awgrymu gwesteion eraill. Rhowch wybod i fi yn y sylwadau isod os hoffech chi awrgymu gwestai arall.

Dwi wrthi’n cynllunio mwy o benodau, ond yn y cyfamser mae Rhiannon James wedi creu geirfa o’r pennod peilot allai fod yn ddefnyddiol i ddysgwyr – diolch yn fawr Rhiannon!

Diana Luft: Canada, Cymru, a Chymraeg Canol | Pennod 21 Hefyd

Yn y pennod olaf o'r gyfres yma, ein gwestai ydy Diana Luft, sy’n dod o Ganada yn wreiddiol. Mae Diana wedi astudio llawer o hen ddogfennau megis testunau meddygol (Plîs peidiwch â dilyn yr hen gyngor meddygol mae hi’n rhannu o’r oesoedd canol!) Heddiw, mae hi’n gweithio fel cyfieithydd, ac yn y sgwrs yma mae hi’n siarad am ei bywyd yn Nghanada a'r Unol Daleithiau, symud i Gymru, a’i phrofiadau o ddysgu Cymraeg. Mae mwy o wybodaeth am Diana ar fy ngwefan i. Cyflwynydd: Richard Nosworthy *** Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd – a gadewch adolygiad! > Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.  
  1. Diana Luft: Canada, Cymru, a Chymraeg Canol | Pennod 21
  2. Barbara a Bernard Gillespie: ymddeol, grwpiau cymunedol a byw ar y ffin | Pennod 20
  3. Steve Dimmick, Dyn Busnes o’r Cymoedd | Pennod 19
  4. Jo Heyde, Bardd o Lundain | Pennod 18
  5. Joe Healy, Dysgwr y Flwyddyn 2022 | Pennod 17

Geirfa

0:00-15:00
Cyflwyno – introduce
Atgofion – memories
Darganfod – discover
Cyffredin – normal, average, ordinary
Sefydlu – establish
Cysylltiad – connection
Ychydig – slight
Tras – pedigree, strain (dras Gymraeg)
Cyfarwydd – familiar
Cam ymhellach – step further
Traddodiadau – traditions
Diwylliant – culture
Chwilfrydig – inquisitive
Cynhenid – innate/intrinsic
Syndod – marvel/amazement
Anghyfforddus – uncomfortable
Dinesig – civic
Awgrymu – suggest
Penodol – particular/specific
Etifeddiaeth – heritage/legacy

15:00 – 30:00
Glanio – to land
Disgwyliadau – expectations
Breuddwydion – dreams
Hudolus – enchanting
Bydysawd – universe
Hunaniaeth – identity
Mynegi – to express
Cydbwysedd – balance
Gwahoddiad – invitation
Llwyddiannus – successful / flourishing
Ymroddiad – commitment
(yn) llwyr – fully

30:00 – 45:00
Cyfarwyddwr – Director
Bwriad – intention
Difrifol – serious
Ymchwil – research, investigationCyfieithu – translate
Cyhoeddi – to publish
Trysori – treasure
Hanesyddol – historical
Talaith – province
Cyfoethog – rich
Goddefgar – tolerant
Parch – respect
Ystyried – consider/ reflect
Cymreictod – Welshness
Cymhleth – complex/complicated
Elfen – element
Archentwr – Argentinian
Unigryw – unique

00:45 – 1:00:00
Ailasesu – reassess
Ailystyried – reconsider/ re-examine
Eithafol – extreme
Brodorol – native
Ymarferol – practical
Arwain – to lead
Cydlynu – coordinate
Ystadegau – statistics
Cyfrannu – to contribute
Rhyngwladol – international
Cenhedlaeth – generation
Ieithydd – linguist
Ysbrydoli – inspire

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s